שינוי ייעוד וקביעת הוראות בניה בשטחים המיועדים לאיזור מגורים א' וש.פ.פ-בית חנן

תוכנית בר/ 152/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד וקביעת הוראות בניה בשטחים המיועדים לאיזור מגורים א' וש.פ.פ-בית חנן
מספר: בר/ 152/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי ייעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים א', לדרכים
ולשטח פרטי פתוח.
ב.שינוי ייעוד משטח מגורים בנחלות ומשטח חקלאי
לדרכים.
ג.קביעת הוראות בניה בשטחים המיועדים לאיזור מגורים
א' ולש.פ.פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנן

תיאור המיקום:
מועצה האזורית גן רווה במושב בית חנן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3739חלק117, 124110-111, 113-115, 121-122, 156, 231
3740חלק14
3742חלק3-6, 23, 60-61, 63-64, 69-71, 77-79, 93, 95-96, 99
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1663. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים27/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/12/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/11/2007
החלטה בדיון באישור תכנית17/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות04/08/1998תאריך פרסום: 04/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4668. עמוד: 4666. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/07/1998
החלטה בדיון בהפקדה17/12/1997
קבלת תכנית11/08/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700617/07/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700123/01/2007