שינוי ייעוד לאזור מסחר ועסקים ממזרח לכביש כניסה לשכ' בענה , שגור

תוכנית ג/ 16093

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד לאזור מסחר ועסקים ממזרח לכביש כניסה לשכ' בענה , שגור
מספר: ג/ 16093
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
פיתוח והרחבת אזור מסחר ועסקים מאושר וחניה.

עיקרי ההוראות:
עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית ואזור שצ"פ וחניה לאזור מסחר, עסקים וחניה שינוי דרך קיימת לדרך מושלבת והשלמתו לפי התשריט
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה :מרווחי בניה, גובה ביניינים.
קביעת הנחיות ועיצוב אדריכלי.
קביעת השלבים וההנחיות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםביענהביענה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18969חלק11, 37
18976חלק3123-24, 26, 29-30, 32-33, 98
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6721שינוי יעוד למסחרי ושטח ציבורי פתוח - בענהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1935. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים12/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/11/2010
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3440. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/04/2010
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/02/2006
קבלת תכנית02/02/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה