שינוי ייעוד לא. תעשיה

תוכנית גז/ 17/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד לא. תעשיה
מספר: גז/ 17/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שימוש היעוד שנקבע לתעשייה בתכנית הראשית על ידי הכנת תכנית מפורטת.
ב. לשנות יעוד אזור אזור מבני משק לאזור תעשייה.
כל זאת ע"י האמצעים הבאים:
1. קביעת זכויות בניה.
2. קביעת הוראות בינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגזר

תיאור המיקום:
אזור תעשיה קיבוץ גזר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4768חלק410
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/07/2012תאריך פרסום: 16/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6446. עמוד: 5313. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים29/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית04/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/11/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות19/07/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות09/12/2008תאריך פרסום: 09/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5879. עמוד: 1035. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2008
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/10/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/04/2004
החלטה בדיון בהפקדה23/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/12/2000
קבלת תכנית22/11/2000
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה