שינוי ייעוד לשטח מסחרי , נהלל

תוכנית ג/ 15984

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד לשטח מסחרי , נהלל
מספר: ג/ 15984
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטח מבני משק לשטח מסחרי.
שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח דרך שירות פרטית.
שינוי ייעוד שטח מגורים בנחלה לשטח דרך שירות פרטית.
שינוי ייעוד שטח מבני ציבור לדרך מוצעת.
שינוי השימושים במבני משק קיימים לפי היתר בנחלה א' ולא פעילים (לולים) לשימושים מסחריים.
התווית דרך שירות פרטית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17188חלק21, 36
17192חלק9-18, 21
17193חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5312אזורים משקיים מ' נהללשינוי
תוכניתג/ 12698נהלל - הרחבת מושבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/04/2006
קבלת תכנית15/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602015/11/2006