שינוי ייעוד מאזור בנייני חברה לאזור מרגוע. ביטול דרכים עבור תוספות .

תוכנית בר/ 11/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד מאזור בנייני חברה לאזור מרגוע. ביטול דרכים עבור תוספות .
מספר: בר/ 11/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מאזור בנייני חברה לאזור מרגוע. ביטול דרכים עבור תוספות לאזור בנייני משק, ותוספת דרך ע"י הקטנת שטח חקלאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
קיבוץ חפץ חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4316חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/06/1974תאריך פרסום: 02/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2013. שנה עברית: התשלד .