שינוי ייעוד מאזור בנייני משק לאזור מגורים. שינוי רצועת ירק בהתאם להנל.

תוכנית בר/ 80/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד מאזור בנייני משק לאזור מגורים. שינוי רצועת ירק בהתאם להנל.
מספר: בר/ 80/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מאזור בנייני משק לאזור מגורים. שינוי רצועת ירק בהתאם להנל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
שורקות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3662חלק8
3677חלק2, 5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/07/1970תאריך פרסום: 23/07/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1645. שנה עברית: התשל .