שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור חקלאי מיוחד ודרך , זרזיר

תוכנית ג/ 16177

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור חקלאי מיוחד ודרך , זרזיר
מספר: ג/ 16177
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הגדרת שטח כאזור חקלאי מיוחד כדי לאפשר התרת מבנים חקלאיים בחלקה 88 מגרש 88/2 לתקופה מוקצבת של 10 שנים מיום אישור התכנית.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד אזור חקלאי לשטח גידול בעלי חיים ולדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםזרזירזרזיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17494חלק70-71, 88, 100
17502חלק3, 14-15, 24, 26, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1707עיירת הבדואים קישוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/05/2006
קבלת תכנית06/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602015/11/2006