שינוי ייעוד מאזור חקלאי לחקלאי מיוחד בזרזיר

תוכנית ג/ 16178

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד מאזור חקלאי לחקלאי מיוחד בזרזיר
מספר: ג/ 16178
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הגדרת שטח כאזור חקלאי מיוחד כדי לאפשר התרת מבנים חקלאיים בחלקה 88 מגרש 88/2 לתקופה מוקצבת של 10 שנים מיום איושר התכנית.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד אזור חקלאי לאזור חקלאי מיוחד.
קביעת הוראות בניה והנחיות סביבתיות ואיקולוגיות בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםזרזירזרזיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17585חלק27-29, 48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4451מושב לפידותשינוי
תוכניתג/ 1707עיירת הבדואים קישוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/05/2006
קבלת תכנית06/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602015/11/2006