שינוי ייעוד מאזור מגורים ודרך לאזור מלאכה.

תוכנית עח/ 55/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד מאזור מגורים ודרך לאזור מלאכה.
מספר: עח/ 55/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול דרך מס. 57 והוספת דרך מס' 3 לבית העלמין
ברוחב 10 מ' וקוי בנין 3 מ'.
ב. שינוי תואי דרך מס. 58 בקטע הכניסה למרכז הקיבוץ
והפיכתה לדרך מס. 2 ברוחב 12 מ' וקוי בנין 3 מ'.
ג. שינוי ייעוד מאזור מגורים ודרך לאזור מלאכה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרעין החורש

תיאור המיקום:
ישוב: עין החורש
קיבוץ עין חורש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8375חלק4-5, 15
8377חלק9-101, 8, 11, 21-23, 27, 29
8378חלק2-4, 11, 14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/08/1997תאריך פרסום בעיתון: 22/08/1997.
פרסום לאישור ברשומות21/08/1997תאריך פרסום: 21/08/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4561. עמוד: 5316. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1995תאריך פרסום: 16/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4349. עמוד: 411. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים10/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 10/11/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/10/1995
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1995
קבלת תכנית11/08/1994