שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור בנייני צבור.

תוכנית בר/ 84/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור בנייני צבור.
מספר: בר/ 84/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור בנייני צבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיד בנימין

תיאור המיקום:
יד בנימין.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4032חלק1
4302חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1985תאריך פרסום: 10/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3172. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות19/07/1984תאריך פרסום: 19/07/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3076. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית18/07/1984