שינוי ייעוד מאזור תעשיה למגורים,כאוכב

תוכנית ג/ 16746

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד מאזור תעשיה למגורים,כאוכב
מספר: ג/ 16746
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים בת 91 יח"ד
הגדרת תנאים למתן היתרי בניה

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור מלאכה ותעשיה למגורים, שטחים ציבוריים פתוחים ולדרכים
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע
קביעת הוראות בניה - קביעת / הגדלת: צפיפות, מרוחי בניה וגובה בניינים
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדר'
קביעת הנחיות סביבתיות
קביעת תנאים למתן היתר בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםכאוכב אבו אל-היג'אכאוכב אבו אל-היג'א
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17693חלק8, 13
17694חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6270מגורים ומבני ציבור -כאוכבשינוי
תוכניתג/ 1611כביש מס' 246 שגב -כפר מנדאשינוי
תוכניתג/ 15607תכנית מתאר כאוכבכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4418. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים05/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/05/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/05/2009
החלטה בדיון באישור תכנית10/12/2008
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2008. עיתון: כל אל ערב.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3644. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/02/2007
קבלת תכנית29/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200801310/12/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700930/05/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה