שינוי ייעוד מגרש מס' 29 (ארעי) מייעוד "מסחרי" לייעוד "מגורים א'"

תוכנית זמ/ 598/ 62/ 1/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד מגרש מס' 29 (ארעי) מייעוד "מסחרי" לייעוד "מגורים א'"
מספר: זמ/ 598/ 62/ 1/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד מגרש מס' 29 (ארעי) מייעוד "מסחרי"
לייעוד "מגורים א'".
ב. קביעת זכויות והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהגן יבנהגן יבנה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
561חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזמ/ 598/ 62/ 1גן יבנהשינוי
תוכניתזמ/ 598/ 3גן יבנהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/07/2003תאריך פרסום: 17/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5207. עמוד: 3500. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים11/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית26/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 819. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים06/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/09/2002
החלטה בדיון בהפקדה13/05/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/03/2002
קבלת תכנית19/02/2002