שינוי ייעוד מחלקה חקלאית לאזור מגורים א' והרחבת דרך.

תוכנית הצ/ 155

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד מחלקה חקלאית לאזור מגורים א' והרחבת דרך.
מספר: הצ/ 155
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מחלקה חקלאית לאזור מגורים א' והרחבת דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל-מונד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7787חלק45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/04/1978תאריך פרסום: 13/04/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2430. שנה עברית: התשלח .