שינוי ייעוד מחקלאי למגורים , בית הלל

תוכנית ג/ 16176

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד מחקלאי למגורים , בית הלל
מספר: ג/ 16176
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע למגורים א'.
הקטנת קווי בנין.

עיקרי התכנית:
קביעת ייעוד שטח למגורים א' ליח' משק במושב.
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןבית הלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13125חלק2425
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4917חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 7551מושב בית הללביטול
תוכניתג/ 12997בית הלל ביתני אירוחכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות05/02/2009תאריך פרסום: 05/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5913. עמוד: 2291. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2008תאריך פרסום: 05/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5773. עמוד: 1803. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום להפקדה בעיתונים28/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/06/2006
קבלת תכנית06/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה