שינוי ייעוד מחקלאי למגורים , עילוט

תוכנית גנ/ 17130

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד מחקלאי למגורים , עילוט
מספר: גנ/ 17130
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
הרחבת שטח המגורים לצורך תוספת 18 יח"ד

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים ב'2, דרכים ושצ"פ
קביעת הוראות בניה
קבלת הקלה מתמ"א 22 .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1862. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים01/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2009. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/11/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות01/09/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4422. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2009. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית19/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2007
קבלת תכנית08/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה