שינוי ייעוד מחקלאי למגורים גוש 17026, נין

תוכנית ג/ 16193

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד מחקלאי למגורים גוש 17026, נין
מספר: ג/ 16193
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מייעוד חקלאי לאיזור מגורים.

עיקרי התכנית:
קיביעת זכויות ומגבלות בנייה בתחום התכנית המגרש.
קביעת שטח למגורים.
קביעת שטח ציבורי פתוח.
קביעת שטח פרטי פתוח.
קביעת הנחיות בנייה בתחום התכנית.
הסדרת מערכת דרגים לכלי רכב והולכי רגל בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17206חלק11, 17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13119תכנית מתאר לכפר ניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/05/2006
קבלת תכנית09/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600918/12/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601727/09/2006