שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ג' ולהיפך

תוכנית טר/ 1226/ 1/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ג' ולהיפך
מספר: טר/ 1226/ 1/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1- שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ג' ולהיפך.
2- התווית דרכים חדשות.
3- הרחבת והצרת דרכים קיימים.
4- התווית שבילים חדשים
5- חלוקת השטח למגרשי בניה- בנייני ציבור ולציבוריים פתוחים.
6- קביעת שני מבנים על מגרשים מסומנים באות א והכל לפי התשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק73-75, 77-7879
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/1988תאריך פרסום: 04/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3576. עמוד: 3030. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות18/08/1983תאריך פרסום: 18/08/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2953. עמוד: 2756. שנה עברית: התשמג .
קבלת תכנית18/08/1983