שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ, דיר חנא

תוכנית ג/ 16789

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ, דיר חנא
מספר: ג/ 16789
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ושצ"פ .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19430חלק19, 3818
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/06/2007
קבלת תכנית24/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200701208/08/2007