שינוי ייעוד מחקלאי למגורים, חלוקה למגרשי מגורים, הקצאת שטח לבנייני ציבור.

תוכנית מש/ 737

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד מחקלאי למגורים, חלוקה למגרשי מגורים, הקצאת שטח לבנייני ציבור.
מספר: מש/ 737
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מחקלאי למגורים, חלוקה למגרשי מגורים, הקצאת שטח לבנייני ציבור+ שטח ציבורי פתוח ופתיחת דרכים חדשות, הכל בהתאם לתשריט המצורף

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8656כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/1970תאריך פרסום: 12/11/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1673. עמוד: 284. שנה עברית: התשלא .
פרסום להפקדה ברשומות13/08/1970תאריך פרסום: 13/08/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1652. עמוד: 2727. שנה עברית: התשל .
קבלת תכנית13/08/1970