שינוי ייעוד מחקלאי למסחר ומוסדות ציבור , כפר כנא

תוכנית ג/ 16571

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד מחקלאי למסחר ומוסדות ציבור , כפר כנא
מספר: ג/ 16571
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרתהתכנית:
הקמת מבני ציבור ומרכז מסחרי.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת זכויות והגבלות בנייה חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17385חלק28-29, 31, 34, 36
17388חלק75, 30, 52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/10/2006
קבלת תכנית24/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200602013/12/2006