שינוי ייעוד מחקלאי לתעשייה , כפר כנא

תוכנית ג/ 16344

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד מחקלאי לתעשייה , כפר כנא
מספר: ג/ 16344
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
אישור תשריט איחוד וחלוקה בהסכמה , שינוי ייעוד, שינוי נסיגות מקו בניין 3 לפי שמסומן במצב המוצע , שטח מגרש מינימלי 485 מ"ר למגרש , ניוד אחוזי בניה לפי מצב קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17388חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1231תכנית מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/07/2006
קבלת תכנית18/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700224/01/2007