שינוי ייעוד מחקלאי, בית הבראה, בנייני ציבור לתעשיה ביתית

תוכנית בר/ 80/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד מחקלאי, בית הבראה, בנייני ציבור לתעשיה ביתית
מספר: בר/ 80/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מחקלאי, בית הבראה, בנייני ציבור לתעשיה ביתית. שינוי תוואי הדרך מספר 4

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3799חלק36, 38, 4032
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/02/1968תאריך פרסום: 01/02/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1430. שנה עברית: התשכח .