שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים א' וחלוקה למגרשים,שינוי למתאר, ריינה

תוכנית ג/ 10674

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים א' וחלוקה למגרשים,שינוי למתאר, ריינה
מספר: ג/ 10674
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של חלק מחלקה 32 בגוש 17529 משטח למבני
ציבור לאזור מגורים א' וחלוקת חלקה 32 למגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17529חלק3231
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית16/09/1998
קבלת תכנית21/05/1998