שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים ולשצ"פ , מזרעה

תוכנית ג/ 16067

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים ולשצ"פ , מזרעה
מספר: ג/ 16067
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים וש.פ.פ.
2. הקטנת קו בניין.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ב', מגורים א' וש.פ.פ.
הקטנת קו בניין צדדי (צד מזרחי) מ-3.0 מטר ל-0 (אפס) מטר.
שינוי לתכנית מספר ג/ 2315 המאושרת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק6, 27, 29
18144חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2315תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1756. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים19/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2008. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/12/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית18/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות05/06/2008תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3340. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/05/2008
פרסום להפקדה בעיתונים18/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/04/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/03/2006
קבלת תכנית24/01/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה