שינוי ייעוד ממגורים ג' לבנייני ציבור

תוכנית מש/ 1248/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד ממגורים ג' לבנייני ציבור
מספר: מש/ 1248/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד ממגורים ג' לבנייני ציבור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות09/09/1982תאריך פרסום: 09/09/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2847. עמוד: 2949. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית09/09/1982
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100930/11/2011