שינוי ייעוד ממגורים למוסד דת , יבנאל

תוכנית ג/ 16212

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד ממגורים למוסד דת , יבנאל
מספר: ג/ 16212
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הרחבת אזור מוסד דתי
מתן לגיטימציה לבניה הקיימת ע"י ייעוד חלק מחלקה 6 לאזור מוסד דתי.

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד שטח מאזור מגורים א' לאזור מוסד דתי
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד.
קביעת הוראות בניה, צפיפות, מרווחי בניה ,גובה בניינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17369חלק94
17370חלק6106
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8168שנוי יעוד למוסד דת, יבנאלשינוי
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5581. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים31/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/07/2009
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות19/05/2009
פרסום להפקדה ברשומות20/02/2008תאריך פרסום: 20/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5777. עמוד: 2011. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים11/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית26/10/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה13/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/06/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה