שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור שטח למבני ציבור.

תוכנית שד/ 19/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור שטח למבני ציבור.
מספר: שד/ 19/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור שטח למבני ציבור.
ב. הגדרת זכויות בניה במגרש למבני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןכפר מל"ל

תיאור המיקום:
"בית ספר יסודי בכפר מל"ל"

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6447חלק119
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/2004תאריך פרסום: 31/10/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5337. עמוד: 272. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים02/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/08/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית12/07/2004
לא הוגשו התנגדויות21/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2555. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים21/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/03/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/03/2004
החלטה בדיון בוולק"ח05/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/12/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/09/2001
קבלת תכנית05/08/2001