שינוי ייעוד משב"צ ושצ"פ לשטח מגורים , בסמת טבעון

תוכנית גנ/ 16341

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד משב"צ ושצ"פ לשטח מגורים , בסמת טבעון
מספר: גנ/ 16341
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח למבני ציבור למגורים.

עיקרי הואות התכנית:
קביעת הוראות בנייה - קביעת מרווחי בנייה.
קביעת גבולות המגרשים.
קביעת גודל המגרש המינימלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10068שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, בסמת טבעון (חילף).שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/07/2006
קבלת תכנית18/05/2006