שינוי ייעוד משטח בנייני ציבור ומשטח ציבורי פתוח לשטח מגורים.

תוכנית בר/ 80/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד משטח בנייני ציבור ומשטח ציבורי פתוח לשטח מגורים.
מספר: בר/ 80/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד משטח בנייני ציבור ומשטח ציבורי פתוח לשטח מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3662חלק47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/09/1969תאריך פרסום: 18/09/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1551. עמוד: 9. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה ברשומות10/12/1964תאריך פרסום: 10/12/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1138. שנה עברית: התשכה .
קבלת תכנית10/12/1964