שינוי ייעוד משטח חקלאי ומגורים לשטח פרטי פתוח , סחנין

תוכנית ג/ 16916

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד משטח חקלאי ומגורים לשטח פרטי פתוח , סחנין
מספר: ג/ 16916
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית ועיקריה:
שינוי ייעוד משוח חקלאי לשטח מגורים ב' .
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי פתוח .
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך משולבת .
הגדרת נסיגות בניין באיזור מגורים מוגדר .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19293חלק85
19322חלק267
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 608הגושריםשינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 12051הקמת שכונת מגורים בסכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', סכניןשינוי
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/04/2007
קבלת תכנית01/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200701111/07/2007