שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור מגורים , נצרת

תוכנית ג/ 15948

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור מגורים , נצרת
מספר: ג/ 15948
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
תכנון קטע אורבני המתוחם בקו כחול רצוף ע"ג התשריט, והסדרת השימוש שבתחום התכנית ע"י שינוי ייעודם מקרקע חקלאית לשטח למגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16582חלק3628
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/12/2005
קבלת תכנית05/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700118/01/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601727/09/2006