שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים , כפר כנא

תוכנית גנ/ 16998

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים , כפר כנא
מספר: גנ/ 16998
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי בהורואת ג /8588 .

עיקרי הוראות התכנית :
קביעת הוראות בניה -
שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי למגורים א' .
קביעת התכליות המותרות .
קביעת הוראות בניה , צפיפות , מרווחים וגובה בניינים .
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק90, 106
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/06/2007
קבלת תכנית22/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701724/09/2007