שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ב',לגיטימציה במזרח מג'ד אל כרום,אל שאגור

תוכנית ג/ 16148

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ב',לגיטימציה במזרח מג'ד אל כרום,אל שאגור
מספר: ג/ 16148
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת ועיקרי התכנית:
שינוי משטח חקלאי לאזור מגורים ב'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםמג'ד אל כרוםמג'ד אל כרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19054חלק52-53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3700תכנית מתאר מג'דל כרום.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/03/2006
קבלת תכנית02/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602015/11/2006