שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים,ביטול דרכים ושינוי ייעוד ממגורים לבניני ציבור.

תוכנית ממ/ 869/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים,ביטול דרכים ושינוי ייעוד ממגורים לבניני ציבור.
מספר: ממ/ 869/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים,ביטול דרכים ושינוי ייעוד ממגורים לבניני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא

תיאור המיקום:
כפר ברא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8889חלק23, 37-38, 62-66, 76-77, 80-81, 87-89
8891חלק33-34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/02/1980תאריך פרסום: 21/02/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2606. שנה עברית: התשם .