שינוי ייעוד משטח חקלאי למסחר, בצמוד לכביש כניסה לירכא

תוכנית ג/ 16769

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד משטח חקלאי למסחר, בצמוד לכביש כניסה לירכא
מספר: ג/ 16769
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מסחר ותיירות.

עיקרי הוראותה תכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מסחר ותיירות.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18722חלק56, 5863-64, 110
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/03/2009
החלטה בדיון בוולק"ח05/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/04/2007
קבלת תכנית07/12/2006