שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד , סח'נין

תוכנית ג/ 16519

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד , סח'נין
מספר: ג/ 16519
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
תכנית מפורטת לשינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד (לול).

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית לשימוש חקלאי מיוחד (לול).
כל הוראות תכנית ג/ 6540 חלות על תכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגליל
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19266חלק2438
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/08/2006
קבלת תכנית19/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700507/03/2007