שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח לחניון פרטי לרכב כבד-מזרחית לשכ' בענה , אל-שגור

תוכנית ג/ 16079

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח לחניון פרטי לרכב כבד-מזרחית לשכ' בענה , אל-שגור
מספר: ג/ 16079
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הקמת מגרש חניה פרטי לרכב כבד ולרכב פרטי.

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור חניון פרטי,לדרך ולאזור לתכנון עתידי.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד.
קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםמג'ד אל כרוםמג'ד אל כרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18977חלק910, 97
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 999מתאר נחףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/02/2006
קבלת תכנית30/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601727/09/2006