שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למסחר ומשרדים , עראבה

תוכנית ג/ 16797

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למסחר ומשרדים , עראבה
מספר: ג/ 16797
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למסחר ומשרדים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למסחר ודרכים.
קביעת אחוזי הבניה ל- 150% .
קביעת מס' הקומות ל-4 קומות .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19377חלק25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/03/2007
קבלת תכנית24/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200801310/12/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700930/05/2007