שינוי ייעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק מדרגה א' , סאג'ור

תוכנית ג/ 16082

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק מדרגה א' , סאג'ור
מספר: ג/ 16082
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לתחנת דלק דרגה א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםסאג'ורסאג'ור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19171חלק105-106
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/07/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף05/03/2006
קבלת תכנית30/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602015/11/2006