שינוי ייעוד משטח מגורים חקלאי לאזור מגורים , בית ג'אן

תוכנית ג/ 16817

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד משטח מגורים חקלאי לאזור מגורים , בית ג'אן
מספר: ג/ 16817
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים חקלאי למגורים א' רגיל.
לגיטימציה למחסנים קיימים בתחום קו הבניין.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ולגיטימציה למחסנים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליבית ג'ןבית ג'ן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19518חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/02/2007
קבלת תכנית15/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700930/05/2007