שינוי ייעוד משטח עתיקות לשטח מגורים , רמת ישי

תוכנית גנ/ 16329

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד משטח עתיקות לשטח מגורים , רמת ישי
מספר: גנ/ 16329
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי יעוד מאתר לשימור למגורים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד מאתר לשימור למגורים א'.
שינוי יעוד משטח למבני ציבור למבנים ומוסדות ציבור וספורט.
ביטול דרך להולכי רגל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1671. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים18/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2007תאריך פרסום: 12/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5691. עמוד: 3528. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/06/2006
קבלת תכנית14/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701724/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים78331/07/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200601630/10/2006