שינוי ייעוד משצ"פ לאזור מגורים בחג'ג'רה

תוכנית ג/ 16172

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד משצ"פ לאזור מגורים בחג'ג'רה
מספר: ג/ 16172
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משצ"פ לאזור מגורים א'.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד משצ"פ למגורים.
העלאת אחוז הבניה .
הקטנת מגרש מינימלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםכעביה טבאש-חג'אג'כעביה טבאש-חג'אג'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11366חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3481יעוד למגורים, שטחים למבני צבור וחלוקת מגרשים לבניה, ערב חג'ג'רהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/07/2006
קבלת תכנית06/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602015/11/2006