שינוי ייעוד משצ"פ למגורים וצרוף השטח למגרשי המגורים הקיימים.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 108

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד משצ"פ למגורים וצרוף השטח למגרשי המגורים הקיימים.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 108
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.קביעת תוואי דרכים משולבות ע"י שינוי ייעוד מדרך,
משצ"פ וממגורים.
2.ביטול חלקים מדרכים מאושרות.
3.שינוי ייעוד משב"צ לדרך.
4.הסדרת תוואי דרך קיימת.
5.שינוי ייעוד משצ"פ למגורים וצרוף השטח למגרשי
המגורים הקיימים.
6.חלוקת מגרשי מגורים - סה"כ 71 יח"ד בתחום התכנית.
7.קביעת זכויות והוראות בניה.
8.איחוד וחלוקה בהסכמה בין מגרש מגורים מס' 2605
למגרש שב"צ (עפ"י הקיים).
9.איחוד וחלוקה בהסכמה בין חלקות 172 ו-173.
10.קביעת הוראות לאיכות הסביבה לרבות מניעה והגנה
מפני רעש תחבורה כולל מדרך מס' 553 כפי סימונה
בתכנית הצ/108/1/5 .
11. הקלה בקו בנין מדרך מס' 553 - מ-80.0 מ' ל- 40.0 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7799חלק215
7800חלק166-173, 228-243, 252-254250-251, 263, 272
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 156איחוד חלקות וחלוקה לשטחי מגורים ושצ"פ, הגדלתשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 88תל מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 9מפורטת - הצ/5-9/1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 823. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים06/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/10/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/10/2002
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות24/05/2001תאריך פרסום: 24/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4989. עמוד: 2841. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/2001
החלטה בדיון בהפקדה02/07/2000
קבלת תכנית23/11/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים23902/10/2002