שינוי ייעוד נקודתי מחקלאי למגורים , עין מאהל

תוכנית גנ/ 16995

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ייעוד נקודתי מחקלאי למגורים , עין מאהל
מספר: גנ/ 16995
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת ועיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ.
חלוקה בהסכמת הבעלים .
שינוי חלוקה מאושרת .
שינוי בהגדרת קו הבניין 2 מ' במקום 3 מ' .
שינוי אחוז בתכסית הבניין מ- 42% ל- 56% .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16941חלק33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7609תכנית מתאר, עין מאהלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/06/2007
קבלת תכנית22/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701724/09/2007