שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד.

תוכנית ג/ 19927

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד.
מספר: ג/ 19927
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לחקלאי מיוחד להקמת שתי רפתות ומחלבה.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לחקלאי מיוחד והקצאת שטח לדרך לשם אישור הקמת שתי רפתות ומחלבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18569חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/01/2012
קבלת תכנית26/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201200206/02/2012