שינוי ייעוד קרקע

תוכנית גז/ 618/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד קרקע
מספר: גז/ 618/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת איזור מגורים, שינויים ביעודי הקרקע וקביעת
מגבלות בניה לרבות:
א. שינוי מאזור חקלאי לאיזור מגורים א' בניית 26
יח"ד.
ב. שינוי מאיזור חקלאי לש.צ.פ.
ג. שינוי איזור חקלאי לדרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבני עטרות

תיאור המיקום:
ישוב: בני עטרות
(מודיעים).
גוש ארעי 7157 חלקות 19,18,17,16,15,8,7,6,5,4,3,2
27 (בחלקם).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7157חלק2-8, 11-12, 15-19, 27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/12/1999תאריך פרסום: 06/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4829. עמוד: 1549. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים21/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 21/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/11/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו14/11/1999
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה14/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית28/02/1999
פרסום להפקדה בעיתונים28/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 28/08/1998.
פרסום להפקדה ברשומות20/08/1998תאריך פרסום: 20/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4671. עמוד: 4755. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/1998
החלטה בדיון בהפקדה11/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/05/1998
קבלת תכנית06/07/1997