שינוי ייעוד של החלקה ... משטח חקלאי לשטח מיוחד.....

תוכנית הצ/ 107

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד של החלקה ... משטח חקלאי לשטח מיוחד.....
מספר: הצ/ 107
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד של החלקה מספר 54 בגוש 7785 משטח חקלאי לשטח מיוחד (הקמת מוסד חולים שוכבים - 86 מיטות - מבנה לסגל ושרוטים).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7785חלק54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5987. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה ברשומות14/05/1975תאריך פרסום: 14/05/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2111. עמוד: 1661. שנה עברית: התשלה .
קבלת תכנית14/05/1975
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100119/01/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית