שינוי יעד מאזור מגורים ג' לציבורי פתוח.

תוכנית טר/ 1077

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעד מאזור מגורים ג' לציבורי פתוח.
מספר: טר/ 1077
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק11-12
7774חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות19/02/1976תאריך פרסום: 19/02/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2196. עמוד: 1270. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית19/02/1976
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100119/01/2011