שינוי יעוד אזור בית הבראה ומלונאות למגורים במערב שמורת זכרון

תוכנית ש/ 22/ כב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד אזור בית הבראה ומלונאות למגורים במערב שמורת זכרון
מספר: ש/ 22/ כב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד קרקע ממלונאות למגורים,
לדרך משולבת ולשביל להולכי רגל.
- איחוד וחלוקה למגרשי מגורים (22 יח"ד),
לדרך משולבת ולשביל להולכי רגל.
- קביעת אזור מגורים א' מיוחד וחלוקה
למגרשים.
- התווית דרכים.
- קביעת הוראות ושטחי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב

תיאור המיקום:
רח' הכובשים, פינת רח' ברקת בזכרון יעקב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11319חלק8785
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 22בינוי מרכז אזרחי, זכרון יעקב.שינוי
תוכניתש/ 11תכנית מתאר זכרון יעקבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 3995. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים22/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/07/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/07/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית15/06/2004
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2003תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4087. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/08/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה24/04/2002
קבלת תכנית10/04/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/04/2001