שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור מגורים א מיוחד ושטח ציבורי פתוח.

תוכנית ממ/ 1457

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור מגורים א מיוחד ושטח ציבורי פתוח.
מספר: ממ/ 1457
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור מגורים א מיוחד
ושטח ציבורי פתוח על מנת לאפשר תכנית מפורטת
וחלוקה למגרשים לבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקבאר יעקבבאר יעקב

תיאור המיקום:
ישוב: באר יעקב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3785חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1989תאריך פרסום: 27/08/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3693. עמוד: 4021. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית13/07/1988
פרסום להפקדה בעיתונים28/06/1988תאריך פרסום בעיתון: 28/06/1988.
פרסום להפקדה ברשומות18/04/1988תאריך פרסום: 18/04/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3553. עמוד: 1999. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה20/01/1988
קבלת תכנית14/12/1986